مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • گلستان
   گلستان
   مدیر شعبه: علی برزگر

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 17 - 32480171
   تلفن 2 : 17 - 32480175
   نمابر: 17 - 32480171
   آدرس: گرگان، سایت اداری، بعد از بیمارستان حکیم جرجانی، اولین 3 راه سمت چپ، جنب آتش نشانی
   صندوق پستی: 49175/699