مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • گلپایگان (اصفهان)
   گلپایگان (اصفهان)
   مدیر شعبه: حمید زلقیان

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 31 - 57428691
   آدرس: خ مسجد جامع ک سید علی نور ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی