مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • کرمان
   کرمان
   مدیر شعبه: محسن محبی فر

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 34 - 32732862
   تلفن 2 : 34 - 32732863
   نمابر: 34 - 32732861
   آدرس: بلوار شهید عباسپور(پارادیس)، م عاشورا، مصلای نمازجمعه