مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • کردستان
   کردستان
   مدیر شعبه: علی حسینی فر

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 87 - 33175656
   تلفن 2 : 87 - 33171783
   نمابر: 87 - 33171779
   آدرس: سنندج،خ امام، روبروی استانداری، مرکز بزرگ اسلامی، طبقه همکف