مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • قم
   قم
   مدیر شعبه: مجید ستوده

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 25 - 31200
   آدرس: 75 متری عماریاسر ، خ شهید قدوسی ، ساختمان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه