مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • پردیسان
   پردیسان
   مدیر شعبه: سید رحمان میراحمدی

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 25 - 31206600
   تلفن 2 : 25 - 32815654
   نمابر: 25 - 31206600
   آدرس: پردیسان، بلوار سلمان، بلوار آزادی، بلوار شهید کوچکی، خیابان شهید دهنوی، روبروی مجتمع شیخ فضل الله نوری(ره)، ساختمان سابق مؤسسه عمران نورگستر