مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • قزوین‏
   قزوین‏
   مدیر شعبه: موسی صفی خانی

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 28 - 33677686
   تلفن 2 : 28 - 33677718
   آدرس: قزوین - میدان مادر ، بلوار ارتباطات ، جنب کوچه سعادت
   صندوق پستی: 341851655269