مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • فارس
   فارس
   مدیر شعبه: محمد عباسپور ‏

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 71 - 37369610
   آدرس: شیراز - خیابان آستانه - کوچه جنب داروخانه ایران - مجتمع امین ولایت
   صندوق پستی: 673/71365