مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • شهرضا (اصفهان)
   شهرضا (اصفهان)
   مدیر شعبه: اسماعیل اباذری

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 31 - 53239940
   نمابر: 31 - 53239940
   آدرس: خ صاحب الزمان، کوچه شهید مدینه، مدرسه علمیه اقدمیه