مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • شاهرود (سمنان)
   شاهرود (سمنان)
   مدیر شعبه: سید اکبر حسینی

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 23 - 32232352
   نمابر: 23 - 32244148
   آدرس: خ معلم، خ 8 شهریور ، پلاک 87- مستقر در دفتر امام جمعه