مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • سمنان
   سمنان
   مدیر شعبه: یزدان جمشیدی

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 23 - 33333400
   تلفن 2 : 23 - 33350308
   نمابر: 23 - 33331461
   آدرس: بلوار ولیعصر،خ شریعتی، جنب مدرسه غیرانتفاعی علامه امینی‏