مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • زنجان
   زنجان
   مدیر شعبه: ترابعلی صبری نیا

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 24 - 33335223
   تلفن 2 : 24 - 33325864
   نمابر: 24 - 33329200
   آدرس: زنجان-خیابان امام(ره) - خیابان زینبیه - جنب حوزه ای علمیه امام صادق(ع)
   صندوق پستی: 45195/396