مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • خراسان شمالی
   خراسان شمالی
   مدیر شعبه: محمد توسلی نژاد

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 58 - 32256212
   تلفن 2 : 58 - 32256213
   نمابر: 58 - 32262885
   آدرس: بجنورد – خیابان امام خمینی شرقی خیابان نواب صفوی – نواب 9 پلاک 1/19
   صندوق پستی: 9415668467