مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • اردبیل
   اردبیل
   مدیر شعبه: علی کریمی اقدم

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 45 - 33235586
   تلفن 2 : 45 - 33238299
   نمابر: 45 - 33231797
   آدرس: اردبیل، خیابان امام، میدان سرچشمه، کوچه شهید لطفی آذر، کوچه رحمانیه، پلاک 12