مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • بروجرد(لرستان)
   بروجرد(لرستان)
   مدیر شعبه: احسان سلیمان الیگودرزی

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 66 - 22627300
   آدرس: ب