مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • آبادان(خوزستان)
   آبادان(خوزستان)
   مدیر شعبه: خیر الله مکیان

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 61 - 53228888
   نمابر: 61 - 53231286
   آدرس: خیابان طالقانی، حوزه علمیه امام صادق(ع)، مرکز خدمات حوزه های علمیه آبادان
   صندوق پستی: 63168/56883