مقام معظم رهبري: براي خدا كار كنيد و لحظه اي را براي خدمت به مردم و نظام از دست ندهيد        مقام معظم رهبري: سال 1393، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي        مقام معظم رهبري: ممكن است ما انواع و اقسام كارها و برنامه ها را پيش رو داشته باشيم و اجرا كنيم. بايد در ميان آنها، آنچه خدمت رساني عميق تر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب مي شود، اولويت پيدا كند.        امام خميني (ره): اگر بخواهيد خدمت گزار اسلام باشيد، خدمت گزار ملت اسلام باشيد.        مقام معظم رهبري: ما كمبود كالا در كشور نداريم اما گراني و كاهش قدرت خريد مردم، بايد علاج شود كه در اين زمينه همه بخش هاي ستادي و عملياتي مسئولند.
 
   
    • استان قم
      قمتهراناصفهانآذربايجان شرقيآذربايجان غربياردبيلالبرزايلامبوشهرچهار محال و بختياريخراسان جنوبيخراسان رضويخراسان شماليخوزستان زنجان سمنانسيستان و بلوچستانفارسقزوينكردستانكرمانكرمانشاهكهكيلويه و بويراحمد  گلستانگيلانلرستانمازندران مركزي  هرمزگانهمدانيزد